ساخت رباتی که لباس تن سامندان میکند!
رباتی که به سالمندان لباس می پوشاند!!محققان امپریال کالج لندن به یک ربات آموزش داده اند تا گان بیمارستان را بر تن یک مانکن بپوشاند.

ربات هایی که جایگزین پرستار سالمندان می شوند - مجله سرگرمی

 
 

 این قابلیت در آینده برای کمک به افراد سالمند و ناتوان به کار گرفته می شود. به این ترتیب آنها نیازی به پرستار نخواهند داشت.

ربات امپریال کالج در ۹ بار از ۱۰ تلاش برای لباس پوشاندن به مانکن و حتی هنگامیکه مانکن بدون هیچ حرکتی روی تختخواب بود، موفق شد.

با این وجود هنوز باید اقداماتی برای ارتقای این عملیات انجام داد. در چند مورد، ربات نتوانست به طور موفقیت آمیز بازوی مانکن را در آستین قرار دهد و یک بار اصلاً نتوانست لباس را برتن مانکن کند.

با این وجود کارشناسان معتقدند ربات ها می توانند برای ۸۰ درصد افراد نیازمند پرستاری که نمی توانند لباس برتن کنند، کمک حال باشند.

رباتی که به سالمندان لباس می پوشاند – خبرخوان صایب اخبار ایران و جهان

لباس پوشاندن به افراد ضعیف یا افرادی که بازوهایشان از کار افتاده یک مهارت حیاتی است که پرستاران باید حتماً آن را داشته باشند.

مولفان گزارش در این باره نوشته اند: ربات های کمک حال پتانسیل پشتیبانی از افراد ناتوان برای انجام فعالیت های روزانه مانند لباس پوشیدن دارند.

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :