آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی+تصاویر - آکا
اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,سند بابل برج زیست محیطی و هنری گزارشهای علمی آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی ,عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی ,ا


این برج که مانند قارچی در بیابان است به دو بخش تقسیم شده است که یکی در سطح زمین و دیگری زیر زمین قرار گرفته است، بخشی که بالای زمین قرار دارد به عنوان دفتر کار یا محلی برای تجزیه و تحلیل برای پژوهشگران و آزمایشگاه ساکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش دوم که زیر زمین قرار دارد ویژگی‌های خاصی دارد و برای تجهیزات و امکانات دیگر است و در بالای آن سکویی مخصوص هلی‌کوپتر وجود دارد.

ایناخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

 

اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی,آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, عکس آسمانخراش‌های کویری با چاپ 3 بعدی, اخبار

اخبار علمی - فارس

 گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :