تصاویر جالب گرفته شده توسط فضانوردان ناسا - آکا
اخبار علمی ناسا فضانوردان کانادایی ,گزارش های علمی , کشفیات علمی , فضانوردان ناسا ,تصاویر فضانوردان ,اخبار ,گزارش های علمی , کشفیات علمی , ,اخبار علمی تازه های


اخبار علمی - تصاویر جالب گرفته شده توسط

 روشنایی جنوب

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 شب، استرالیا

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

بیرون از سفینه

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 قاهره و اسکندریه در مصر

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 پرواز آزادانه

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 خورشید روی زمین

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

ایستگاه فضایی بین المللی

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

تسخیر فضا

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 تعمیر در فضا

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 عکاسی در فضا

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 زمین از آتلانتیس

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 بررسی طوفان اقیانوس اطلس

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 طوفان ایزابل

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 بارسلونا در شب

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 آماده برای فرود

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 تصویر کوچکی از فضا

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 ماه

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 خورشید در لایه زمین

 

فضانوردان ناسا, تصاویر فضانوردان, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

برگشت به زمین

 اخبار علمی - فارس

 گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :