طراحی روی لباس با گوشی‌های هوشمند+تصاویر - آکا
گزارش های علمی کشفیات علمی طراحی بر روی لباس با گوشی هوشمند ,گوشی‌های هوشمند ,طراحی بر روی لباس ,اخبار , نرم افزار مترجم ,اخبار علمی ,,اخبار علمی تازه های فناور


اخبار علمی -طراحی روی لباس با

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

نرم افزار مترجم به 11 زبان:
خدمات ترجمه در سایت‌ها به وفور دیده می‌شود اما اغلب کیفیت خوبی ندارند و شاید اغلب ویروسی باشند؛ اما ژاپن نرم افزاری با عنوان ReShare  ارائه داده است که با وجود این نرم افزار هر شخص می‌تواند اکثر مقالات اینترنتی را با ترجمه درست آن بخواند؛ این نرم افزار بر روی گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 

گوشی‌های هوشمند, طراحی بر روی لباس, اخبار,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

 


گردآوری علوم و فنون آکاایران
منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :