تغییراتی از نوع شیمیایی یا فیزیکی - آکا
همه موادی که در اطرافمان وجود دارد,دستخوش تغییرات می شود,این تغییرات در قالب دو گروه تغییرات فیزیکی و شیمیایی طبقه بندی می شوند,

همه موادی که در اطرافمان وجود دارد، دستخوش تغییرات می شود. این تغییرات در قالب دو گروه تغییرات فیزیکی و شیمیایی طبقه بندی می شوند.

,تغییراتی از نوع شیمیایی یا فیزیکی, آزمایش, تخم مرغ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

تغییرات فیزیکی تنها به تغییر ابعاد و شکل مواد محدود می شود و در ساختار آن تغییری ایجاد نمی کند. انبساط، برش، خمیدگی و ایجاد شکستگی در مواد از انواع تغییرات فیزیکی است. مواد می تواند از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شوند. مواد می توانند از حالت جامد به مایع، از مایع به جامد یا از جامد به گاز تبدیل شوند.

,تغییراتی از نوع شیمیایی یا فیزیکی, آزمایش, تخم مرغ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

این نوع تغییرات نیز از انواع تغییرات فیزیکی است که در نتیجه آزادشدن یا جذب انرژی گرمایی ایجاد می شود. از سوی دیگر تغییرات شیمیایی با تبدیل یک ماده به ماده ای جدید همراه است. افزودن مواد شیمیایی مانند یک ماده اسیدی و همچنین جذب گرما از جمله عوامل مورد نیاز برای ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختارمواد است. ایجاد حباب، تغییر رنگ و آزاد شدن انرژی گرمایی از نشانه های ایجاد تغییرات شیمیایی در مواد است. با استفاده از این ,تغییراتی از نوع شیمیایی یا فیزیکی, آزمایش, تخم مرغ,اخبار علمی تازه های فناوری اخبار آموزشی

مچاله شدن کاغذ یک تغییر فیزیکی است. به عبارت دیگر اگرچه ابعاد و شکل کاغذ تغییر می کند، اما همچنان کاغذ است. سوختن کاغذ با ایجاد خاکستر، بخار آب و دود همراه است. سوختن موجب تغییر مواد می شود و در اثر سوختن ماده جدیدی ایجاد می شود. خرد شدن پوسته تخم مرغ نیز نوعی تغییر فیزیکی است. اما وقتی سرکه که نوعی اسید است به پوسته تخم مرغ اضافه می کنید، حباب هایی داخل ظرف تشکیل می شود.ایجاد این حباب ها نشان دهنده آزاد شدن دی اکسید کربن در نتیجه واکنش شیمیایی میان سرکه و پوسته تخم مرغ است. وقتی شکر را می سوزانید، به رنگ سیاه در می آید، تلخ مزه می شود و بوی خاصی از آن استشمام می کنید. این ویژگی ها به منزله از دست رفتن ماهیت اصلی شکر است. سوختن شکر با آزاد شدن بخار آب همراه است و در نتیجه این واکنش شیمیایی، شکر به ماده جدیدی که همان کربن است تبدیل می شود.

 

 

بخش دانش و زندگی تبیان

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :