بزرگ ترین منظومه ی شمسی شناخته شده کشف شد - آکا
منظومه ی کشف شده، سه برابر از بزرگ ترین منظومه ی شناخته شده ی قبلی بزرگ تر است.

آکاایران: بزرگ ترین منظومه ی شمسی شناخته شده کشف شد

آکاایران اخترشناسان توانسته اند بزرگ ترین منظومه ی خورشیدی که تا به حال کشف شده است را پیدا کنند. این منظومه ی خورشیدی، سیاره ای بزرگ دارد که هر دور گردش آن به دور ستاره ی مادر، نزدیک به یک میلیون سال طول می کشد.

به گزارش آکاایران

منظومه ی کشف شده، سه برابر از بزرگ ترین منظومه ی شناخته شده ی قبلی بزرگ تر است.

بر اساس این تحقیقات جدید که در نشریه ی Royal Astronomical Society منتشر شده است، سیاره ی پیدا شده، یک سیاره ی گازی بزرگ است که یک تریلیون کیلومتر از ستاره اش فاصله دارد؛ طوری که مدار آن پیرامون ستاره مادر، 140 برابر عریض تر از مدار پلوتو به دور خورشید ما است.

سیاره ی کشف شده، 2MASS J2126-8140 نام دارد و جرم اش 12 تا 15 برابر بزرگ تر از جرم مشتری است. دکتر «سایمون مورفی» از دانشگاهی ملی استرالیا، از کسانی است که تحقیقات جدید را انجام داده. او درباره ی کشف شان می گوید: “زمانی که سیاره ای را این قدر دورتر از ستاره ی مادرش پیدا کردیم، بسیار غافلگیر شدیم. به هیچ وجه امکان ندارد که این منظومه مثل منظومه ی شمسی ما و از یک دیسک بزرگ غبار و گاز تشکیل شده باشد.”

منظومه ی کشف شده، سه برابر از بزرگ ترین منظومه ی شناخته شده ی قبلی بزرگ تر است. دکتر مورفی می گوید که احتمالا این منظومه 10 تا 45 میلیون سال پیش تشکیل شده است.

تصویر بالا، طرحی مفهومی از سیاره ی کشف شده است.

منبع: ScienceMag

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :