ستارگان صورت فلکی جبار – قسمت اول
بیگ بنگ: صورت فلکی جبار (Orion Constellation) یکی از زیباترین صورت های فلکی در آسمان است و راحت تر از هر صورت فلکی می توان آن را یافت که علت آن، وجود کمربند

آکاایران: بیگ بنگ: صورت  فلکی جبار (Orion Constellation)  یکی از زیباترین صورت های فلکی در آسمان است و راحت تر از هر صورت فلکی می توان آن را یافت که علت آن، وجود کمربند معروف جبار در این صورت فلکی است.

آکاایران: ستارگان صورت فلکی جبار – قسمت اول

اسطوره صورت فلکی جبار به شکل یک شکارچی

تعداد ستارگان در این ناحیه از آسمان بسیار زیاد است، اما تعداد ستارگان اصلی آن ۷ عدد می باشد که دارای و ستاره ی سیاره دار نیز هست. از خصوصیات دیگر این صورت فلکی، داشتن تعداد زیادی ستارگان درخشان و سوزنده است.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

صورت فلکی جبار و ستارگان تشگیل دهندۀ آن

ستاره ی Rigel

به همراه ستاره ی شعرای یمانی از صورت فلکی کلب اکبر و شعرای شامی از صورت فلکی کلب اصغر مثلثی می سازند که به آن مثلث زمستان گفته می شود. قوی ترین و شدیدترین ناحیه ی ابری و گازی محل تولد ستارگان جدید در کهکشان راه شیری در صورت فلکی جبار واقع است که از حلقه ی بارنارد ، M43، M78  و سحابی  Flame تشکیل شده است. این ابر گازی صدها سال نوری قطر دارد و فاصله ی آن از زمین ۱۵۰۰ سال نوری می باشد.

صورت فلکی جبار دارای سه ستاره با نام دارای منشأ اسلامی عربی می باشد که عبارتند از: ستارگان Alnitak، Alnilam و Mintaka

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

ستارگان صورت فلکی جبار، Alnitak، Alnilam و Mintaka

اشیاء نجومی واقع در صورت فلکی جبار عبارتند از:

M78 =  سحابی با فاصله ی ۱۲۰۰ سال نوری

M42 =  سحابی جبار که محل تولد ستارگان جدید است.

M43  یا NGC1982 =  سحابی

NGC2024 =  سحابی تاریک سر اسب

NGC1788 =  نوعی سحابی انعکاسی با فاصله ی ۱۴۰۰ سال نوری

NGC1981 =  خوشه ی ستاره ای

NGC2175 =  خوشه ی ستاره ای

Barnard Loop =  سحابی

کمربند Belt

سه ستاره ی  Alnitak، Alnilam و Mintaka در یک امتداد در صورت فلکی جبار قرار دارند که به آن کمربند جبار گفته می شود. در اطراف این کمربند، تعداد زیادی خوشه های ستاره ای حاوی ستارگان کم جرم و کوتوله های قهوه ای وجود دارد.

معرفی ستارگان صورت فلکی جبار

ستاره ی آلفا- جبار (α-Ori Star)

نام آن  Betelgeuse است. دارای قدر ظاهری ۰٫۳ تا ۰٫۹ می باشد و ۴۲۵ سال نوری فاصله دارد. ابط الجوزا در نجوم ستاره ای معروف و قابل توجه است. نام عربی آن ابط الجوزا می باشد. این ستاره که ستاره ای غول پیکر و قرمز است، دارای دمای سطحی ۳۶۰۰ درجه ی کلوین و درخشش ۶۰۰۰۰ برابر درخشش خورشید می باشد. قطر آن ۶۰۰ برابر قطر خورشید است (۲٫۸ واحد نجومی). بدین معنی که اگر این ستاره در جای خورشید قرار می گرفت، تا نیمی از مدار سیاره ی مشتری را پر می کرد و سیارات عطارد، زهره و زمین و مریخ در درون آن قرار می گرفتند.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

تصویری از ستاره غول پیکر و قرمز Betelgeuse

در مرکز ستاره ی ابط الجوزا عناصر سنگین و کربن و اکسیژن در حال تولید شدن هستند و در سطح ستاره طوفان های قوی در حال جریان است که باعث بیرون ریختن مواد از ستاره می گردد و به همین علت پوسته ی ضخیمی از جنس غبار در اطراف ستاره وجود دارد و این پوسته پالس کننده است. ستاره ی ابط الجوزا ،  ستاره ای در آستانه ی سوپرنوا می باشد.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

تصویر صورت فلکی جبار و ستاره روشن Betelgeuse

 این انفجار عظیم ممکن است همین فردا و یا چند هزار سال دیگر رخ دهد. در صورت وقوع انفجار، نوری به شدت یک هلال ماه در آسمان پدیدار خواهد گشت که حتی در روز نیز قابل رؤیت است. با این انفجار ستاره تبدیل به یک ستاره ی نوترونی به ابعاد یک شهر کوچک می شود. قدر ستاره با پریود ۰٫۵ تا ۶ سال متغیر است.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

ستاره غول پیکر Betelgeuse در مقایسه با خورشید ما و سایر ستارگان

ستاره ی بتا- جبار (β-Ori Star)

نام آن Rigel است. دارای قدر ظاهری ۰٫۱ می باشد و ۸۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. بتا- جبار ستاره ای غول پیکر و آبی مایل به سفید می باشد. دمای سطحی آن ۱۱۰۰۰ درجه ی کلوین (۲ برابر دمای سطحی خورشید) است. قطر ستاره ،  ۷۸ برابر قطر خورشید و درخشش آن ۵۰۰۰۰ برابر درخشش خورشید می باشد.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

تصویری از ستارۀ درخشان Rigel که ۵۰۰۰ برابر خورشید ما است.

ستاره دارای یک قل با قدر ظاهری ۷ در فاصله ی ۲۲۰۰ واحد نجومی (۵۰ برابر فاصله ی پلوتون تا خورشید) می باشد. قل مذکور در حقیقت یک زوج ستاره ای نزدیک به هم است و هر دو از ستارگان کلاس بی می باشند. این ستاره از ستارگانی است که به سرعت می سوزد و به پایان عمر خود می رسد و در پایان با یک انفجار عظیم تبدیل به کوتوله ی سفید خواهد شد.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

همچنین این ستاره، جزء ستارگان کمربند اوریون و سحابی اوریون و شمشیر اوریون می باشد که دسته ای از ستارگان، همه از نوع آبی سفید در صورت فلکی جبار می باشند. قدر ظاهری بتا – جبار  از ستاره ی آلفا- جبار بیشتر است، اما در گذشته قدر ستاره ی آلفا بیشتر بوده است.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

ستاره ی گاما- جبار (γ-Ori Star)

این ستاره Bellatrix نامیده می شود، دارای قدر ظاهری ۱٫۶ در آسمان است. فاصله ی آن ۲۴۰ سال نوری است. این ستاره ، ستاره ای آبی مایل به سفید با دمای سطحی ۲۱۵۰۰ درجه کلوین می باشد و یکی از داغ ترین ستارگان است. قطر آن ۶ برابر قطر خورشید و درخشش آن ۶۴۰۰ برابر درخشش خورشید می باشد.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

تصویری از ستارۀ Bellatrix که درخشش آن ۶۴۰۰ برابر خورشید است.

این ستاره تا چند میلیون سال دیگر تبدیل به یک غول سرخ می شود و نهایتاً تبدیل به کوتوله ای سفید خواهد شد، اما انفجاری در آن رخ نخواهد داد. این ستاره جزء کمربند اوریون و شمشیر اوریون که همه، ستارگانی آبی سفید در صورت فلکی جبارند، می باشد. اما از بقیه ی ستارگان این گروه نزدیک تر است.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

خورشید در مقایسه با ستارۀ Bellatrix

ستاره ی دلتا- جبار (δ-Ori Star)

این ستاره Mintaka نام دارد. قدر ظاهری آن ۲٫۲  و فاصله اش از زمین ۱۲۰۰ سال نوری می باشد. و شامل ۴ ستاره است. ستاره ی اصلی، ستاره ای از کلاس بی، آبی و داغ با دمای سطحی ۳۰۰۰۰ درجه کلوین می باشد. قطر ستاره ی اصلی ۲۰ برابر قطر خورشید و درخشش آن ۹۰۰۰۰ برابر درخشش خورشید است و لایه ای نازک از گاز و غبار در اطراف آن وجود دارد. قل اول ستاره ای از کلاس O و داغ تر از ستاره ی اصلی می باشد و در فاصله ای بسیار نزدیک از ستاره ی اصلی قرار دارد.

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

این دو ستاره با پریود ۵٫۷ روز به دور هم می گردند. ستاره ی قل تقریباً به اندازه ی ستاره ی اصلی است و درخشش آن ۹۰۰۰۰ برابر درخشش خورشید می باشد. این دو ستاره به هنگام گردش به دور هم باعث ایجاد پدیده ی کسوف ستاره ای می شوند که باعث تغییر قدر به میزان ۰٫۲ می گردد. جرم ستاره ی اصلی و قل اول هر کدام ۲۰ برابر جرم خورشید می باشد.

قل دوم، ستاره ای تاریک با قدر ۱۴ می باشد. قل سوم، ستاره ای با قدر ظاهری ۷ است که در فاصله ی یک چهارم سال نوری از ستاره ی اصلی قرار دارد و ستاره ای کم نور می باشد. ستاره ی اصلی دلتا- جبار  از ستارگانی است که به حتم سوپرنوا خواهد شد.

ادامه دارد …

منابع و دیدن تصاویر بیشتر: Betelgeuse , astrobob , Rigel , image star , Bellatrix ,star , Mintaka

VN:F [1.9.22_1171]
please wait...
امتیاز: ۴٫۸ از ۵ (۶ نفر)
ستارگان صورت فلکی جبار - قسمت اول, ۴٫۸ out of 5 based on 6 ratings

مطالب مرتبط

 • ,alnilam,alnitak,barnard’s loop
  کلاس بندی ستارگان
 • ,alnilam,alnitak,barnard’s loop
  مقایسه اندازه ی ستاره ها ( ویدئو )
 • ,alnilam,alnitak,barnard’s loop
  کشف همزاد خورشید!
 • ,alnilam,alnitak,barnard’s loop
  تعداد بازوهای کهکشان راه شیری!

,alnilam,alnitak,barnard’s loop

توجه : هرگونه استفاده از این مطلب بدون ذکر نام "آکا ایران" و لینک به این مقاله غیر قانونی و از لحاظ اخلاقی غیر انسانی می باشد، لطفا به حقوق مولف احترام بگذارید.

منبع :

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :