کشف سیاره هایی شبیه زمین - آکا
هایی شبیه زمین src=,اندازه,alt=,اساس,اساس اندازه و موقعیت,حساب,گالیله,درصد

کشف سیاره هایی شبیه زمین


تلسکوپ فضایی کپلر برای اولین بار یک سیاره به اندازه زمین را در کمربند حیات کشف کرد. تا کنون 1200 سیاره بر اساس اندازه و موقعیت برای بررسی توسط کپلر انتخاب شده اند.

تلسکوپ فضایی کیلر ناسا:

تلسکوپ فضایی کپلر ناسا که لقب شکارچی سیارات را یدک می کشد، تا کنون ده ها سیاره زمین مانند را در اطراف دیگر ستاره ها کشف نموده است. این تلسکوپ تصور ما در مورد جایگاه زمین و جستجوی حیات در عالم را به صورت اساسی تغییر داده است. باید گفت این گونه اکتشافات تاریخی- علمی بر اساس اطلاعات چند ماه اول فعالیت های این تلسکوپ قوی و با نشانه گرفتن به یک نقطه بسیار کوچک آسمان جمع آوری شده است.
تلسکوپ فضایی کپلر

چندی پیش دانشمندان کپلر در ناسا طی یک کنفرانس خبری از کشف 1235 نامزد سیاره جدید توسط کپلر خبر دادند. از میان این سیارات، 68 سیاره آن به اندازه زمین، 288 سیاره دیگر بزرگتر از زمین (سوپر زمین)، 662 سیاره به اندازه سیاره نپتون و 165 سیاره دیگر آن به اندازه سیاره مشتری می باشند. اکثر این سیارات بدور ستاره هایی مانند خورشید در گردش هستند.


جالبتر از همه این است که 54 نامزد سیاره آنها در داخل "کمربند حیات" ستاره های میزبان خود قرار دارند و 5 سیاره آن به اندازه زمین است. تا قبل از امروز ما هیچ سیاره زمین مانندی را نمی شناختیم که در درون کمربند حیات قرار داشته باشد. (کمربند حیات به فاصله مناسب یک سیاره از ستاره مادر گفته می شود که در آن فاصله، آب در سطح سیاره به سه حالت مایع، جامد و گاز وجود داشته و سیاره هم برای شکل گیری و تکامل حیات اتمسفری به دور خود تشکیل نموده باشد. تا کنون زمین یگانه سیاره ی است که در وسط کمربند حیات منظومه شمسی قرار دارد).

ویلیام بوروکی در مرکز تحقیقاتی ایمز ناسا می گوید "ما از 0 سیاره به 68 نامزد سیاره به اندازه زمین و از 0 سیاره به 54 نامزد سیاره موجود در کمربند حیات؛ جایی که آب مایع در سطح یک سیاره وجود دارد، رسیدیم. بعضی از سیارات نامزد حتی می توانند اقماری داشته باشند که در سطح شان آب وجود دارد. از جمله سیارات نامزد، 5 سیاره آن تقریبأ به اندازه زمین اند و در کمربند حیات ستاره های مادر در گردش می باشند."

دنیای های سرشار از آب به اندازه زمین، برای شکل گیری و در نهایت تکامل حیات بسیار مساعدند. زیرا ما می دانیم که آب یگانه پیش شرط لازم برای شکل گیری هر گونه حیات است.

کپلر اولین مأموریت ناسا است که می تواند سیاراتی به اندازه زمین را در محدوده کمربند حیات و یا نزدیک به این محدوده به دور ستاره های مادر کشف نماید. برای کشف سیارات، کپلر از روش گذر استفاده می کند. در روش گذر، سیاره از برابر صفحه ستاره مادر عبور می کند و در نتیجه باعث اختلال کوچک در نور ستاره می شود. کپلر هم برای مطالعه مشخصات سیاره از عبور سیاره استفاده می کند. کپلر کوچکترین کاهش در درخشندگی ستاره را در زمان عبور سیاره از برابر آن اندازه گیری می کند. این کاهش نور برابر است با وجود یک حشره بسیار کوچک بر روی چراغ ماشین شما.

برای تایید نتایج علمی رصد های کپلر به هفت سال رصد پیگیرانه توسط تلسکوپ های بزرگ زمینی و فضایی نیاز است. اخترشناسان انتظار دارند که با استفاده از رصد های زمینی و رصد های فضایی توسط تلسکوپ اسپیتزر بتوانند 80 درصد نامزد سیارات را به عنوان سیارات واقعی تائید کنند.

به گفته بوروکی " کپلر در جهت اهداف خود تا کنون بسیار عالی پیشرفت نموده. ما بیش از 1200 سیاره نامزد را کشف نمودیم. توجه داشته باشید که کپلر به یک چهارصدم کل آسمان نگریست و اگر در این محدوده کوچک این همه سیاره وجود داشته باشد پس در کل آسمان حدود چهارصد برابر این سیارات، سیاره وجود دارد. ، یعنی 400 هزار سیاره نامزد بدور ستاره های خورشید مانند."

داده های ارسالی تلسکوپ فضایی کپلر تا اینجا توانسته است انقلابی نظیر آن چه که کپرنیک و کپلر در گذشته انجام دادند ایجاد کنند. کپرنیک، کپلر، گالیله و ... توانستند جایگاه درست زمین در منظومه شمسی را برای جهانیان تبیین کنند. حال تلسکوپ فضایی کپلر یک بار دیگر سعی در کشف جایگاه واقعی زمین در جهان دارد. آیا زمین تنها سیاره میزبان حیات است؟

منبع:تبیان

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :