رباتیک و هوش مصنوعی - آکا
ماروین منیسکی پدر هوش مصنوعی است او که سابقه درخشانی در هوش مصنوعی دارد

ماروین منیسکی پدر هوش مصنوعی است او که سابقه درخشانی در هوش مصنوعی دارد مهارت و تجربه خوبی دارد هوش مصنوعی را این گونه تعریف میکند

 

"هوش مصنوعی دانشی است که به ماشین قابلیتی میدهد که بتواند کارهایی انجام دهد که انسان با هوش خود آن کار ها را انجام می دهد."

برای تعریف هوش مصنوعی ابتدا باید هوش را تعریف کنیم ،هوش توانایی مغزی مثل تفکر ،یادگیری ،تکامل،ارتباط و تکلم را برای مغز به ارمغان می آورد.به عبارتی هوش قابلیت یک سامانه ،برای نمایش رفتار مناسب در یک محیط ناشناخته می باشد.

هدف هوش مصنوعی فهم طبیعت هوش و تولید یک مدل محاسباتی کامل از هوش ،مانند هوش بشری می باشد.

هوش مصنوعی مجموعه پیچیده ای از فرایند هاست که درک حسی را به فعلیت میرساند و دارای سه مرحله اساسی ادراک ،شناخت و عمل، موسوم به چرخه هوش مصنوعی می باشد.ادراک ورودی اطلاعات و شناخت پردازش بر روی اطلاعات بدست آمده و قبلی و عمل هم مبدل تصمیمات به سیگنال ها می باشد.

ممکن است هوش مصنوعی را در حال حاضر مضحک و خیلی ابتدایی توصیف کرد ولی اعمالی که برگرفته از هوش بشری است و توسط قطعاتی انجام می پذیرد بسیار جالب می باشد  سال 1942 م: کلمه رباتیک (robatics) اولین بار توسط ایزاک آسیموف در یک داستان کوتاه ارائه شد. ایزاک آسیموف (1920-1992) نویسنده کتابهای توصیفی درباره علوم و داستانهای علمی تخیلی است. ایزاک آسیموف Runaround را منتشر کرد و در آن قوانین سه گانه رباتیک را تعریف کرد. هدف رباتیک اتصال هوش از ادراک به رفتار می باشد. رباتیک در اکثر مواقع در حوزه مهندسی برق ،مهندسی مکانیک و مهندسی رایانه  کاربرد دارد. کنترل کننده ها اولین هدایت کننده های رباتیک بوده اند.استفاده از تئوری کنترل در هدایت سامانه های پیچیده ،موضوع علم سیبرنیتیک است. چرخه حس ،طرح و عمل در هوش مصنوعی توسعه ای از علم سیبرنیتیک برای هدایت هوشمند سیستم ها می باشد، در این چرخه تعریف عمومی تری از خطا بکار رقته است و هدف آن حداقل سازی این خطاست. در این چرخه حس وظیفه گرفتن اطلاعات از حسگر های ربات تبدیل آن به دانشی درباره جهان ،طرح وظیفه، اخذ دانش و حصول آگاهی، استدلال ،تصمیم گیری و تولید اوامری برای اجرا و عمل وظیفه انجام اوامر را بر عهده دارد.

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش مقالات علمی آکاایران
برچسب :